Klubben har laget en egen (lukket) gruppe på facebook.

Her kan vi legge inn aktiviteter av mer privat karakter, bilder eller kommentarer osv :-)

 

For å bli lagt til kontakt Hans eller Trond (se kontaktinfo under styret)

Grasrot andelen

Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping velge et lag eller en forening som mottar inntil 5 % av det du spiller for.

 

Print ut strekkoden og ta den med til der du spiller (høyreklikk og velg <skriv ut mål> i Internett eksplorer :-)

Gjøvik og Toten kajakklubb

Medlem av Norges Padleforbund

 

Har du lyst til delta på årets padleleir på Storesand for padletur eller delta på kurs, eller bare møte flere padlere?

Se HER for mer informasjon.

_____________________________

Grunnkurs 17. - 18. juni 2017.

Se aktivitetskalender og kurs for mer info.

_____________________________

 

 

Innkalling til årsmøte 2017

 

Gjøvik og Toten Kajakklubb innkaller med dette til årsmøte på Osbakken Kafè torsdag 2. mars kl. 18.00

 

Vi starter med en middag (klubben spanderer middag, ev drikke må betales av den enkelte).

 

Det er bindende påmelding til middagen.

 

Beskjed gis innen en uke før årsmøtet på epost/sms til

 

Hans Nordby, leder@gogtkajakk.net/ 95 27 89 49

 

Etter middagen starter årsmøtet

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil gjøres tilgjengelig

for medlemmene på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, dvs ha betalt medlemskontingent. For å å forsikre oss om at alle medlemmer får anledning til dette før årsmøtet, vil det bli sendt ut en innbetalingsgiro sammen med et Padlevenner

 

Årsmøtet skal:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

 

6. Behandle forslag og saker.

 

7. Fastsette medlemskontingent

 

8. Vedta klubbens budsjett.

 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

 

10. Foreta følgende valg:

 

a) Leder og nestleder

 

b) 3 styremedlem og 1varamedlem

 

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

 

d) To revisorer.

 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Etter møtet vil det bli en mulighet for drøfting av klubbens aktiviteter og annet som er av interesse. (Hvis tiden strekker til vil det bli vist bilder, eventuelt video).

 

 

Klubben søker en person til å hjelpe til med hjemmesiden

Hvis du vet om noen som kan være interessert så kontakt Hans

 

_________________________________________

 

I øvre høyre hjørne er det nå kommet en påloggingsmeny for <Min Idrett>. Her kan hver enkelt gå inn og sjekke hva som ligger i sin egen idretts-CV. Dette fordrer at du har opprettet en profil på <Min Idrett>

Det går også ann å melde seg inn i klubben via <Min Idrett>, men send gjerne en mail i tillegg som beskrevet her >>>

 

_____________________________

Grunnkurs 27. - 28. august 2016.

Se aktivitetskalender og kurs for mer info.

_____________________________

 

 

 

_____________________________________________

 

Eldre nyheter; se under eldre nyheter ;-)